Legal-privacitat-cookies

Imatge sobre Condis

Amb aquesta Política de Privacitat, el grup SANT ELOI ESTACIÓ SERVEI, S.A. (en endavant, nosaltres o SANT ELOI) t’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix aquest lloc web i la resta de serveis descrites a l’apartat ‎5, com les tractem i els drets que en relació a les teves dades personals i als nostres tractaments et confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.


Normativa aplicable
Concretament fins al 15 de maig de 2022 ens aplica:

 1. La Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes (en el successiu, “l’RGPD”).

I a partir del 16 de maig de 2022 ens aplica:

 1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen, i
 2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes (en el successiu, “l’RGPD”).

A la següent taula trobaràs enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del teu interès, no obstant, et recomanem que la llegeixis en la seva totalitat:

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
 3. Registre de fitxers a l’APDA (solament fins al 15 de maig de 2022)
 4. Com obtenim les teves dades personals?
 5. Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?
 6. Amb qui podem compartir les teves dades personals?
 7. Quant temps conservem les teves dades personals?
 8. Quins drets tens?
 9. Quines responsabilitats tens?
 10. Com protegim les teves dades personals?
 11. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica als visitants d’aquest lloc web (nostra Web), als usuaris dels serveis que SANT ELOI ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat ‎5 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

L’únic responsable de la utilització de les teves dades personals segons l’indicat en l’apartat anterior és:

SANT ELOI ESTACIÓ SERVEI, S.A. (SANT ELOI), amb NRT A-700029-H i domicili social a la Carretera General d’Espanya, s/n, AD600 Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podràs dirigir-te mitjançant el correu dpd@santeloi.com.
SANT ELOI no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi en la nostra Web. És per això que et recomanem encaridament que llegeixis amb atenció la informació que et proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les teves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visitis), i que et comuniquis amb aquest responsable si tens alguna inquietud o pregunta.

3. Registre de fitxers a l’APDA (solament fins al 15 de maig de 2022)

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a SANT ELOI abans del 16 de maig del 2022 passarà a formar part d’un fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra (APDA).
A partir del 16 de maig del 2022 l’APDA destruirà aquests fitxers.

4. Com obtenim les teves dades personals?

En general, ets tu qui, directament, ens proporciones les teves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

 • La teva imatge, quan eventualment la recullen les nostres càmeres de videovigilància;
 • Les dades de contacte que ens proporcionin tercers que reserven o compren els nostres productes o serveis en el teu nom (com beneficiari);
 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representes;
 • Les dades dels productes que compres mostrant una de les nostres targetes de fidelitat;
 • Els quatre últims dígits de la teva targeta de crèdit, que juntament amb l’import de la compra i el número d’operació ens retorna el nostre proveïdor de serveis de pagament per al cas que vulguis consultar o revocar l’operació;
 • Les fotografies dels esdeveniments que organitzem o en els quals participem, i en els quals puguis aparèixer;
 • Les imatges que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones la imatge de les quals o altres dades personals es publiquin en la nostra Web;
 • Les dades que sobre tu puguin aparèixer en els correus electrònics que rebem; i
 • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobaràs més informació en nostra política de cookies.

5. Per a que fem servir les teves dades i amb quina base legal ho fem?

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representes un proveïdor de productes o serveis, recollim les teves dades de contacte i la teva signatura per a:

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representes.
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representes.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagis signat amb el proveïdor que representes i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per l’execució del contracte contractes que has signat amb nosaltres.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients

Recollim les teves dades que rebem oralment o per escrit directament de tu o d’un tercer del qual eres beneficiari, quan ens contracteu un servei o producte (per exemple, un acord de reserva d’una habitació de l’hotel, o un contracte de venda de gasoil a domicili, o un contracte de venda a l’engròs) amb la finalitat de gestionar el dit contracte.
Addicionalment, t’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-te oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els productes o serveis que ens hagis contractat.
Els tractaments d’aquestes dades està legitimats per ser necessaris per l’execució del contracte de serveis o productes en què est part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-te informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

Per subscriure-te’n als acords d’ús de les nostres targetes de fidelitat i gaudir dels seus beneficis

Recollim les dades personals que ens proporciones mitjançant els formularis de subscripció de les nostres targetes (la Targeta de Facturació i/o la Targeta de Descompte,) per a:

 1. Gestionar la relació contractual que s’estableix entre nosaltres i tu en el moment de sol·licitar la targeta;
 2. Gestionar, administrar, prestar, ampliar i millorar els serveis associats amb el dit contracte;
 3. Enviar-te informació sobre productes o serveis d’acord amb els termes i condicions d’ús de la targeta, per qualsevol mitjà, fins i tot quan finalitzi la relació contractual establerta mitjançant la sol·licitud de la targeta.
 4. Realitzar estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats;
 5. Adequar cada servei per a millorar la seva qualitat de cara a tu; i
 6. Dissenyar nous serveis relacionats amb els anteriors;

Addicionalment, recollim la teva signatura en els tiquets de compra abonats amb la nostra Targeta de Facturació per poder justificar els càrrecs mensuals, si escau.
Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimades per ser necessàries per l’execució del contracte que signes durant la sol·licitud de la targeta.
La base legal dels tractaments vinculats amb les finalitats ‎c), ‎d), ‎e) i ‎f) és el nostre interès legítim, al qual podràs oposar-te en tot moment mitjançant l’enllaç inclòs a les comunicacions electròniques o sol·licitant-nos-ho segons t’indiquem a l’apartat ‎‎8 d’aquesta política.
La recollida dels tiquets signats es legitima per necessària per l’execució del contracte que signes al subscriure-te’n a la Targeta de Facturació.

Per crear-te un compte d’usuari del nostre servei de compra online

Recollim les dades que ens facilites quan et registres omplint el formulari corresponent al lloc web www.condisline.ad, per a crear-te i permetem-te la gestió d’un compte personal que et permeti comprar online tant a www.condisline.ad com a www.santeloi.com, rebre la compra al teu domicili, recordar quina ha sigut la teva última compra i fer llistes de desitjos.
La base que legitima aquesta activitat de tractament és l’execució del contracte d’usuari que signes en finalitzar el registre.
Addicionalment, si així ens ho has autoritzat durant el registre, recollim el teu correu electrònic per poder enviar-te informació comercial sobre Condis i Sant Eloi, de qualsevol índole, incloent enquestes d’opinió/satisfacció i estudis de mercat amb finalitats estadístiques,, i específicament sobre futures accions comercials així com promocions exclusives i la nostra agenda de tallers de cuina, nutrició i benestar.

Per a gestionar les teves compres online

Recollim les dades que ens subministres en relació a la selecció o compra de serveis, productes o promocions, per a processar la teva compra, i comunicar-te per correu electrònic o per telèfon qualsevol informació relacionada que pugui ser del teu interès, així com per a gestionar i emetre documents acreditatius del contracte de compravenda que signes en enviar-nos la comanda, i comunicacions relacionada amb aquesta comanda.
La base que legitima aquests tractaments és el contracte de compravenda que signes al registrar-te a www.condisline.ad.

Per portar-te la compra al teu domicili o lliurar-te-la en el punt de recollida del servei

Recollim les dades dels domicilis que ens proporciones mitjançant el teu compte a condisline.ad per lliurar-te la compra al lloc que seleccionis dins els registrats. Si selecciones l’opció corresponent, o si no ens proporciones cap domicili, sabrem que desitges que et lliurem la teva compra al punt de recollida del centre comercial.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en omplir adreces de lliurament en el teu compte d’usuari de condisline.ad i seleccionar en el moment de la compra que desitges rebre-la en una d’aquetes adreces. El subministrament d’aquestes dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar-te el servei. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis sense més que esborrar l’adreça en el teu compte, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar l’entrega de la teva compra a domicili.

Per preservar la seguretat mitjançant videovigilància

Recollim la teva imatge a través dels nostres sistemes de videovigilància amb la finalitat de preservar la seguretat de les personis, els béns i les pròpies instal·lacions.
La base de legitimació per als citats tractaments és l’interès públic en la seguretat pública, el nostre interès legítim en la seguretat dels nostres establiments, i l’interès legítim de tercers que vulguin demanar tutela judicial sobre un delicte que pugui quedar acreditat per uns minuts d’un enregistrament.

Per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciones en els teus correus electrònics, per telèfon, o a través del formulari de la pàgina de contacte o de les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les teves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que tens sobre les teves dades personals.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifestes en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les teves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre’t. El subministrament de les teves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el teu consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les teves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a controlar l’accés als nostres establiments

Utilitzem les dades de la teva reserva/contractació de serveis i productes al nostre hotel, i de vegades les del teu DNI o passaport, i fins i tot un document acreditatiu del teu estat de protecció davant de la Covid-19 (això últim, només si estem obligats legalment a fer-ho), per autoritzar o no el seu accés a les àrees restringides dels nostres establiments i vetllar per la seva salut i la seva seguretat (incloent-hi la prevenció de la propagació de malalties i el rastreig de contactes de persones afectades per la Covid-19).
La base legal d’aquest tractament és el contracte de serveis de quin eres part, i en el cas que sol·licitem documents acreditatius del teu estat de protecció davant de la Covid-19, la nostra obligació legal de fer-ho.

Per a custodiar i retornar-te els objectes que perdis en les nostres instal·lacions

Si has perdut un telèfon mòbil o qualsevol altre objecte que contingui dades personals i el trobem o ens el lliuren, custodiarem aquestes dades personals fins que el legítim propietari de l’objecte perdut el reclami amb èxit en el nostre punt d’atenció al client o, transcorregut un temps prudencial, li ho lliurem a la policia perquè siguin ells els qui gestionin la seva custòdia i eventual devolució.
La base que ens legitima per a tractar així les dades personals de mòbils, carteres, motxilles i altres objectes que poden contenir dades personals és el nostre interès legítim a evitar el seu furt i retornar-te’ls.

Per gestionar la venda de productes farmacèutics amb prescripció mèdica

Tractem les dades farmacològiques i identificatives que ens facilites per a vendre’t medicació que requereixi prescripció mèdica, o per a encarregar-te-la si així ens ho demanes.
En el cas de medicaments inclosos en la llista de copagament de la CASS, addicionalment a l’anterior, tractem les dades del teu carnet de la CASS i una còpia de la teva recepta per sol·licitar el procés de devolució de la CASS.
Finalment, en cas que ens sol·licitis la facturació directa a la CASS, per exemple, si ets un pacient que gaudeixin de la condició de reemborsament al 100%, tractarem les dades demostren aquesta condició per emetre les factures a la CASS segons ens exigeix la llei.
La base que ens legitima per a tractar les teves dades amb aquestes finalitats és el teu consentiment, i la nostra obligació legal.

Per seleccionar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fas arribar per gestionar la relació amb els candidats a un lloc treball en SANT ELOI, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge dels CVs dels potencials candidats, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el teu consentiment, que manifestes en fer-nos arribar el teu CV, l’execució de mesures precontractuals, i si no tenim un procés de selecció obert o no resultes contractat i considerem que pots encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit de incloure-ho en aquets futurs processos.

Per gestionar la venda de productes farmacèutics amb prescripció mèdica

Tractem les dades farmacològiques i identificatives que ens facilites per a vendre’t medicació que requereixi prescripció mèdica, o per a encarregar-te-la si així ens ho demanes.
En el cas de medicaments inclosos en la llista de copagament de la CASS, addicionalment a l’anterior, tractem les dades del teu carnet de la CASS i una còpia de la teva recepta per sol·licitar el procés de devolució de la CASS.
Finalment, en cas que ens sol·licitis la facturació directa a la CASS, per exemple, si ets un pacient que gaudeixin de la condició de reemborsament al 100%, tractarem les dades demostren aquesta condició per emetre les factures a la CASS segons ens exigeix la llei.
La base que ens legitima per a tractar les teves dades amb aquestes finalitats és el teu consentiment, i la nostra obligació legal.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per a garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que ens donis el teu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-te els serveis del nostre lloc web.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.
stre interès legítim en conservar el teu CV amb el propòsit de incloure-ho en aquets futurs processos.

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les utilitzarem fins no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre objectiu de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a millorar l’interès de la publicitat que reps (cookies de publicitat)

Utilitzem cookies de publicitat pròpies i de tercers per a enviar-te publicitat personalitzada, nostra o dels nostres socis.
En tractar-se de cookies no necessàries, no les utilitzarem fins no comptar amb el teu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà efecte tret que la teva visita al nostre lloc web no podrà utilitzar-se per a millorar l’interès de la publicitat que reps.
Pots trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar les cookies de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics i Google Ads, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiaria d’aquests.
La informació generada per les galetes sobre el seu ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al nostre lloc web per a afegir salvaguardes addicionals en les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la seva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google li garanteix que l’adreça IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

6. Amb qui podem compartir les teves dades personals?

No cedim a ningú les teves dades personals, tret que:

 • Siguis tu mateix qui ens ho sol·liciti.
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
 • Sigui necessari perquè, conforme als termes i condicions d’ús de les nostres targetes, un establiment associat als nostres programes de beneficis puguin donar-te el benefici que et correspongui per la teva compra quan li mostris la nostra targeta.
 • Contractis els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, una agència de viatges) als qui hàgim de lliurar productes o serveis de que hagin comprat en el teu nom, ja sigui amb el consentiment que lis hagis donat a ells, o perquè ens l’hagis contractat explícitament a nosaltres,
 • Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el teu consentiment, altres entitats els tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
  • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de Analytics i Ads. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat t’oferim i com configurar-les.
 • Necessitem protegir els teus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que pot requerir la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes). Per exemple:
  • Si les nostres càmeres de videovigilància registren un robatori a les nostres instal·lacions, o
  • Si tercer ens sol·liciti imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o indemnització per danys i perjudicis que proven les imatges cedides, i amb el compromís de dita tercera d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i reduint la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per a complir amb la finalitat perseguida.
 • Necessitem que els tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom, i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

7. Quant temps conservem les teves dades personals?

SANT ELOI conserva les teves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, les mantindrem bloquejades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la teva sol·licitud de destrucció de dades personals).
Per exemple, conservarem els enregistraments de videovigilància durant un màxim de 30 dies quan no contenen incidents, i, si excepcionalment s’ha produït un incident de seguretat durant aquest període o hi ha indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori), extraurem una còpia de la part de l’enregistrament que recull l’incident que es conservarà fins al seu lliurament a la policia o a l’interessat involucrat que ens la requereix per a acreditar la seva sol·licitud de tutela judicial.
Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les teves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

8. Quins drets tens?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal teva.
Et recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, hauràs d’exercir els teus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, t’informem que pots instal·lar en el teu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.
A continuació, t’expliquem quins altres drets tens i com exercir-los

Els teus drets

D’acord al que disposa la LQPD, pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

On i com pots exercir els teus drets

Pot exercir els seus drets:

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a SANT ELOI, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat ‎5 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb tu per a poder respondre a la teva sol·licitud, o demanar-te més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marquis al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.
 2. Mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que desitges exercir a l’adreça de correu electrònic dpd@santeloi.com, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”. Trobaràs aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós cassos, si no ens és possible comprovar que ets qui dius ser, et sol·licitarem que, si us plau, ens facis arribar una prova de la teva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.
Tanmateix i especialment si consideressis que no has obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, t’informem que podràs presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del teu país, o dirigint-te a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels teus drets

A fi de facilitar-li l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dins dels següents:

9. Quines responsabilitats tens?

En facilitar-nos les teves dades, ens garanteixes que els mateixos són exactes i complets. Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que els mantindràs convenientment actualitzats de manera que responguin a la teva situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguessis proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.
No ens pots facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licites. En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.
En els casos en els quals hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’aquestes persones.

10. Com protegim les teves dades personals?

Estem del tot compromesos amb la protecció de la teva privacitat i les teves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-te cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible (donat que el risc cero no existeix), l’alteració de les teves dades personals, el seu mal us, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que et proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les teves dades personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les teves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenent a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.
Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en questa política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

11. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin en la normativa o en els nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, t’ho notificarem abans que siguin vigents fent-te arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindràs l’opció d’exercir els teus drets tal com t’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, et recomanem que revisis periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les teves dades personals.
Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubtis a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a dpd@santeloi.com.

Darrera actualització: 8 de maig de 2022

Política de cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si voleu consultar més informació sobre què són les galetes, què s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem es dirigeixi a l’apartat 2 d’aquest document.

Cookies utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les cookies següents pròpies:

cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

 

Nom de la galeta Tipus de galeta Propòsit de la galeta

PHPSESSID Sessió Aquesta galeta és usat pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardades al servidor web. Aquesta galetes és essencial per al funcionament del web.

_utma, _utmb,

_ubmc, _utmz Duradora Aquestes cookies són establertes per Google Analytic per rastrejar l’ús de la web. Aquestes galetes no s’estableixen si desconnectes cookies per aquest web.

_cfduid Pròpia persisitente La galeta ‘__cfduid’ és establerta pel servei de CloudFlare per identificar trànsit web de confiança. No correspon a cap id d’usuari a l’aplicació web, ni guarda cap dada personal identificable.

_ga Pròpia peristente S’usa per distingir els usuaris

_gat De tercers persistent S’usa per saber la ràtio de recàrrega

_gid De tercers persistent S’utilitzen per recollir informació sobre com fan servir aquestes pàgines web els nostres visitants.

_icl_current_language Pròpia identifica el llenguatge de l’usuari

 

cookielawinfo-checkbox-necessary De tercers Cookie que manté un registre de les galetes que vostè va aprovar.

etBloomCookie_optin_2 De tercers Cookie tècnica per al funcionament del connector Bloom

wordpress_test_cookie Pròpia Aquesta galeta s’usa perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les galetes activades

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per tu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

-YouTube

-Linkedin

-Twitter

-Facebook

-Youtube

Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web o al obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres serveis o productes, s’instal·li al teu navegador alguna cookie que ens serveix per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc …

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. A l’apartat 3 d’aquest document li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Google Inc és una companyia que compleix l’Escut de la privacitat, que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google Analytics dóna a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

Apartat 2

Més informació sobre les cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la galeta és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies hi ha?

cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

 

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

 

Què passa si desactivo les cookies ?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.

No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.

Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.

No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.

El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, el que dificultarà que el web sigui competitiva.

No podrà escriure al bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris del web.

Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

 

Es poden eliminar les cookies ?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 

Apartat 3
Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us expliquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

Veurà diferents seccions, punxi l’opció Mostra opcions avançades.

Aneu a Privadesa, Configuració de contingut.

Seleccioneu Totes les cookies i dades del lloc.

Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció al camp Cerca cookies.

Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies del web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Eines, Opcions d’Internet

Feu clic a Privadesa.

Moveu el botó lliscant fins ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.

Feu clic a Privadesa.

En Històric trieu Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.

Ara veurà l’opció Accepta cookies , pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Preferències, després Privadesa.

En aquest lloc veurà l’opció Bloqueja cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per iOS feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Configuració, després Safari.

Aneu a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloqueja cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Executeu el navegador i premeu la tecla Menú, després Configuració.

Aneu a Seguretat i privadesa, veurà l’opció Accepta cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador per a dispositius Windows Phone feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Obriu Internet Explorer, després Més, després Configuració

Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.

Appelez nous

Téléphone du service client

 

+376 743 140

Email

Envoyer un e-mail

 

info@santeloi.com

Adresse

Carretera d'Espanya

AD600 Sant Julià de Lòria

Principat d'Andorra

Envoie-nous un message

Consentement

10 + 1 =

© 2016 - 2020  Grup Sant Eloi - Carretera d'Espanya   AD600 Sant Julià de Lòria - Principat d'Andorra - +376 743 140 - info@santeloi.com - Legal-Privacitat-Cookies