Targeta Client

Amb les nostres targetes disposarà de descomptes especials. A més, amb la targeta de facturació podrà gaudir del pagament agrupat a final de mes. Si ho desitja, però, obtindrà el mateix descompte amb la targeta de comptat, podent fer efectiu el pagament de la seva compra al moment.

Si la seva elecció és la targeta de facturació, Sant Eloi li cobreix les despeses originades per la garantia bancària en qualsevol de les entitats financeres del país fins a un crèdit màxim de 300 €.

Targeta Client - Centre Comercial Sant Eloi - Andorra

Grup Sant Eloi - Andorra és el resultat d’una llarga trajectòria en el món de la distribució i dels serveis a Andorra. Actualment consta d'un centre comercial, 10 estacions de servei Total distribuïdes per tot Andorra, un hotel, una empresa de gas a domicili, entre d'altres.