El rentat

Sant Eloi Carburants disposa de diferents centres de rentat repartits entre les diferents estacions de servei, en les quals s'hi pot trobar: túnel de rentat, rentat a pressió i aspirador.

El Rentat - Carburants Sant Eloi

Grup Sant Eloi - Andorra és el resultat d’una llarga trajectòria en el món de la distribució i dels serveis a Andorra. Actualment consta d'un centre comercial, 10 estacions de servei Total distribuïdes per tot Andorra, un hotel, una empresa de gas a domicili, entre d'altres.